Terug naar de kennisbank

Revolutionaire rekenregels voor leidingwaterinstallatie

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Bevorderen hygine en energetische efficintie

Menig ontwerper van collectieve leidingwaterinstallaties zal zich achter zijn oren krabben bij het vergelijken van nieuwe rekenregels met uitkomsten van huidige ontwerpmethoden. De uitkomsten van de nieuwe regels, die zijn gebaseerd op afnamepatronen gesimuleerd met Simdeum, liggen veel dichter bij de gemeten waterverbruiken dan die van bestaande (qn-)richtlijnen. Met de nieuwe rekenregels is het voor het eerst ook mogelijk om een goede inschatting te maken van het warmwaterverbruik. Een landelijk congres op 6 november a.s. moet de revolutie in het ontwerpen van collectieve leidingwaterinstallaties inluiden. 

In het verleden werd gewezen op de voordelen van ringleidingen in drinkwaterinstallaties, in het bijzonder voor grotere gebouwen. Bij gebreken aan de installatie blijft, door plaatsing van afsluiters in de ringleidingen, de watertoevoer in grote delen van het gebouw dan veelal nog mogelijk. Daar waar de beschikbare werkdruk niet groot is, bieden ringleidingen bovendien het voordeel van weinig drukverlies. Bestaat een collectieve drinkwaterinstallatie uit meerdere deelringen dan is sprake van een vermaasde structuur.Na de aanscherping van de regels voor collectieve leidingwaterinstallaties, mede naar aanleiding van de rampzalige Legionellaepidemie in 1999 in Bovenkarspel, zijn de nadelen van ringleidingen tegen het licht gehouden. De onbepaalde stroomrichting in een ringleiding waarborgt geen goede doorstroming. Onvoldoende verversing van het leidingwater vermindert in delen van die ringleiding de drinkwaterkwaliteit. De ontwerpen van nieuwe installaties bestaan dan nu ook uit vertakte hoofdleidingnetten met een eenduidige stromingsrichting en daarop aangesloten vertakte verdeel of groepsleidingen. De doorstroming van verdeel en groepsleidingen wordt in sommige ontwerpen bovendien bevorderd door een serile aansluiting van de tappunten (doorlussen over de tappuntaansluitingen), met een veel gebruikt tappunt op het einde van die leidingen.Dit is n van de nieuwe inzichten voor het ontwerpen van leidingwaterinstallaties. Het besef van een kosteffectief beheer van hyginische en microbiologisch betrouwbare leidingwaterinstallaties heeft tot belangrijke aanpassingen van ontwerpuitgangspunten geleid. De herziene uitgave van ISSOpublicatie 55 Ontwerpen van collectieve leidingwaterinstallaties gaat daarop verder in.

Auteur(s): W. (Will) Scheffer, Lid TVVL Expertgroep ST; dr.ir. E.J. (Ilse) Pieterse-Quirijns, KWR Watercycle Research Institute

Lees meer in de PDF