Terug naar de kennisbank

Revolutie vereist in beheer- en onderhoudsproces

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Er is een revolutie in het beheer- en onderhoudsproces nodig om ervoor te zorgen dat klimaatinstallaties ook gedurende de levensduur van het gebouw functioneel optimaal blijven presteren. Uit meerdere onderzoeken in de achterliggende jaren blijkt dat minimaal de helft van de klimaatinstallaties in kantoorgebouwen al na oplevering niet meer presteert zoals dat bij het ontwerp was beoogd. Om het tij te keren, is in 2010 het project Duurzaam Beheer en Onderhoud opgestart. Een voorlopig resultaat is de nieuwe ISSO-publicatiereeks die deze problematiek van A tot Z tackelt. 

Al in 2006 publiceerden TNO en Halmos Adviseurs [1] de resultaten van een onderzoek waaruit bleek dat ruim twee derde van de (klimaat)installaties in gebouwen niet functioneert zoals dat beoogd is. Een onderzoek van recentere datum dat Integron [2] uitvoerde naar de kwaliteit van het binnenmilieu, toont aan dat er geen enkele aanleiding is om aan te nemen dat de situatie in 2012 beter is. Het onderzoek van TNO en Halmos zorgde er in elk geval voor dat de overheid en de branche deze problematiek serieus namen. Er moest iets gebeuren. Naar aanleiding van het onderzoek vroeg de overheid aan TNO om nieuwe richtlijnen op te stellen die beheer en onderhoud in gebouwen naar een hoger niveau brengen. Hiervoor is het onderzoek Kwaliteitsborging Klimaatinstallaties [3] gestart. Via literatuurstudies, interviews met vele partijen en het organiseren van workshops zocht men naar zowel de problemen als de oorzaken. Vooral uit de gesprekken met partijen die het beheer verzorgen, blijkt dat het in 85 procent van de gevallen al fout gaat bij de overdracht van de installaties bij de oplevering.

Auteur(s): Ing. A.H.P. (Andr) Derksen, projectcordinator Kennisinstituut ISSO

Lees meer in de PDF