Terug naar de kennisbank

Renoveren – een transformatievraagstuk in de richting van industrialisatie en digitalisering

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Om de gestelde klimaatdoelen in 2050 te halen moet een groot deel van de bestaande woningvoorraad grondig gerenoveerd worden. Gezien de benodigde schaal en de vereiste om flexibiliteit te handhaven, moet er een verschuiving plaats vinden naar industrialisatie en mass-customization. Deze verschuiving kan echter alleen bewerkstelligd worden door een waardeketen te ontwikkelen waarin actoren, processen en logistiek op een andere manier ingericht worden.

In dit artikel wordt een lopend onderzoek besproken met een focus op het herinrichten van processen en logistiek om grootschalige renovatie mogelijk te maken. Dit onderzoek naar de transformatie van de renovatieketen wordt samen met VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling Zuid1 uitgevoerd binnen het project Integrale Energietransitie Bestaande Bouw IEBB2 van het BTIC-consortium. Ten eerste wordt er een korte introductie gegeven van de renovatiemarkt en
de scope van het uitgevoerde onderzoek. Daarbij wordt het begrip masscustomization toegelicht en worden de benodigde strategische transities besproken in het eerste deel. Vervolgens wordt in het tweede van het artikel de analyse van huidige renovatieprocessen via simulaties besproken waarbij verschillende bottlenecks geïdentificeerd zijn. De nadruk van het artikel ligt echter op de ontwikkeling van een activiteitenschema voor een renovatieketen die mass-customization mogelijk maakt. In het laatste deel van het artikel worden de voorlopige conclusies gepresenteerd en wordt het toekomstige werk binnen het IEBB-project besproken.

 

Lees meer in de PDF

Auteurs: Ir. W. (Wouter) van Groesen – PDEng Trainee, TU/e; dr.ir.-Arch. P. (Pieter) Pauwels – Associate Professor, TU/e