Terug naar de kennisbank

Renovatie gebouwriolerings-systeem in hoogbouw

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Als onderdeel van het TVVL ST-beleidsplan wordt door de Expertgroep Sanitaire Technieken deelgenomen aan het jaarlijkse CIB-W062 symposium. CIB staat voor International Council for Research and Innovation in Building and Construction. Het congres dient om wereldwijd kennis uit te wisselen over sanitaire installaties. In september 2013 organiseerde de universiteit van Nagano in Japan het symposium. Deelnemers uit verschillende landen presenteerden de resultaten van hun onderzoek. Professor M. Otsuka van de Kanto Gakuin universiteit in Japan hield een lezing over het renoveren van een gebouwrioleringssysteem in hoogbouw [1].

Sinds 1960 is er in Tokyo veel hoogbouw ontstaan, voornamelijk voor kantoorgebouwen. De ontwikkeling startte midden jaren zestig van de vorige eeuw met enkele gebouwen maar in 2011 telt Tokyo reeds ruim 1.000 hoge gebouwen. Zestig procent van de gebouwen wordt als kantoor gebruikt en inmiddels zijn circa tweehonderd kantoorgebouwen ruim 30 jaar oud. De laatste categorie gebouwen is aan renovatie toe en het rioleringssysteem moet worden vervangen, maar in een bestaand hoog kantoorgebouw is dat een complexe en dure klus. De Kanto Gakuin universiteit ontwikkelde het special fitting loop vent system (SFLVsystem), een nieuw rioleringssysteem met speciale beluchte Tstukken voor extreme hoogbouw met de toepassing van een relatief kleine standleiding. Dit artikel belicht het nieuwe rioleringssysteem en doet verslag van de studie van de onderzoekers.

Auteur(s): Prof. M Otsuka, Kanto Gakuin University, Japan Vertaling en bewerking W.G. (Walter) van der Schee, Wolter & Dros te Amersfoort/TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken; W.J.H. (Will) Scheffer, Rehva Fellow/TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken 

Lees meer in de PDF