Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Kan het zonder Mollierdiagram?

Wie zich bezighoudt met klimaatinstallaties zal zeker te maken hebben met verschillende luchtcondities. Veelal wordt dan gebruik gemaakt van een Mollierdiagram. Maar als er gerekend moet worden is men aangewezen op formules. Die moeten dan wel beschikbaar zijn. Dit artikel geeft een overzicht van beschikbare formules die worden gepresenteerd in overzichtelijke tabellen en diagrammen.

Regelmatig zie je vakgenoten gebruikmaken van een Mollierh/xdiagram om even wat luchtcondities af te lezen of processen te visualiseren. Ook websites met handige rekentools zijn in trek. Veelal worden de gevonden waarden ingevoerd in een rekentool of in een zelf opgesteld spreadsheet rekenprogramma. Bijvoorbeeld om de capaciteiten van een koeler of bevochtiger uit te rekenen. De nauwkeurigheid van in een Mollierdiagram of op internet afgelezen waarden zijn hiervoor vaak ruim voldoende. Maar het overnemen van de gevonden waarden in de eigen berekeningen is soms niet handig. Zeker als hiermee ook nog allerlei alternatieven worden doorgerekend of als er wijzigingen optreden in de oorspronkelijke uitgangspunten. Om te voorkomen dat waarden telkens in het diagram moeten worden afgelezen zullen ze moeten worden berekend. Dan komen korte, niet al te ingewikkelde formules van pas. Deze formules stonden in de augustusuitgave van Klimaatbeheersing uit 1984. In het artikel Mollierh/xdiagrammen voor vochtige lucht, geconstrueerd door middel van de computer wordt beschreven hoe IMGTNO in opdracht van TVVL door middel van een computer een aantal Mollierdiagrammen heeft geconstrueerd voor verschillende temperatuurgebieden en situaties met gemiddelde barometerdrukken op nul, 1.000 en 2.000 meter hoogte.

Auteur(s): Ing. J. (Jaap) Veerman, Royal Haskoning – Buildings

Lees meer in de PDF