Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Ventilatie in extreme vorm 

Een skydivetunnel vraagt om extreme luchtverplaatsingen, al is dit meer dan een grote ventilator aanzetten. Er dient een gelijkmatige constante flow te worden gerealiseerd, zodat de optimale condities ontstaan voor skydiven. Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met de kwaliteit van het binnenklimaat om de condities acceptabel te houden voor de skydivers. Een skydivetunnel vereist dus een grote luchtverplaatsing, verenigd met goede controle over de flow en de binnencondities. CFD (Computational Fluid Dynamics) kan hierbij het juiste ontwerpgereedschap zijn.

Binnen gebouwen tracht men in ruimten waar mensen verblijven de luchtsnelheden te beperken om tocht te voorkomen. Een tegengesteld voorbeeld is een skydivetunnel, waar juist hoge snelheden noodzakelijk zijn met grote controle over de flow.Een skydivetunnel is te zien als een verticale windtunnel, waarbinnen zich mensen bevinden. De tunnel in dit artikel is een gesloten tunnel, dus een gesloten luchtcircuit. De tunnel is weergegeven in figuur 1. Om in een skydivetunnel te kunnen zweven, zijn luchtsnelheden nodig van circa 200 tot 270 km/h, ofwel 75 m/s. De skydivesectie van de tunnel is rond met een diameter van 4,1 m. Het luchtdebiet dat bij 75 m/s verplaatst moet worden is dan 3,5 miljoen m3/h.De geometrie van de tunnel is in een aantal iteraties aerodynamisch geoptimaliseerd met CFD (Computational Fluid Dynamics) als ontwerpgereedschap. Met CFD is het mogelijk het ontwerp stap voor stap te laten evolueren naar een gewenst eindresultaat. Dit eindresultaat heeft een stromingsprofiel in de skydivesectie dat zeer gelijkmatig is, zodat de condities ontstaan waaronder de skydivers controle kunnen houden over hun vlucht. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de ventilatie van de tunnel, die minimale invloed moet hebben op het stromingsprofiel. Daarnaast dient de energie die benodigd is te worden geminimaliseerd.

Auteur(s): Ir. S.P. (Bas) de Bont en ir. R.P.W. (Reinier) Maas

Lees meer in de PDF