Terug naar de kennisbank

Regeling materialen in contact met drinkwater

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Smeekbede voor snellere Europese aanpak

Eureau (de Europese koepel van drinkwaterbedrijven), ECI (het Europees Koper Instituut), PlasticsEurope (de Europese vereniging van kunststof fabrikanten) en Aqua Europa (de confederatie van beroepsverenigingen in de Europese waterbehandelingsindustrie) organiseerden in mei van dit jaar in Brussel gezamenlijk het tweedaagse congres Materials and Products in Contact with Drinking Water. De ondertitel An everlasting story, or how Europe can come to a common approach supported by stakeholders maakt het waarom van dit congres duidelijk. De Europese Commissie werd gesmeekt om toch alsjeblieft nu eens snel met Europese regelgeving of aanwijzingen te komen die leiden tot een geharmoniseerde aanpak voor materialen in contact met drinkwater in alle Europese lidstaten. 

Lambert van Breemen van Kiwa (Nederland), verwoordde als dagvoorzitter van de eerste congresdag het waarom van het symposium als volgt: We zijn hier bijeen om het proces van wederzijdse erkenning van de diverse nationale regelingen op het vlak van materialen in contact met drinkwater een stevige stimulans te geven. Dit symposium, met een brede keur van circa 160 deskundigen, dat werd gehouden in het onlangs geopende gebouw Leefmilieu Brussel op de Tour & Taxisterreinen, richtte zich meer op politieke dan op technische aspecten. 

Auteur(s): R. (Roger) Loop, directeur BureauLeiding (informatiebureau kunststof leidingsystemen); Will Scheffer, Rehva Fellow, TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken

Lees meer in de PDF