Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Baart regelgeving voor riolering nog zorgen? Deze vraag stelde dagvoorzitter Will Scheffer op het Nationaal Congres Sanitaire Technieken aan Ton van der Zwan, voorzitter van de Normsubcommissie 349.165.21 Binnenriolering en waterkringlopen binnen perceelgrenzen. In dit artikel geeft de voorzitter van deze commissie het antwoord.

De huidige norm NEN 3215:2007 [1] heeft als titel Binnenriolering . Eisen en bepalingsmethoden. Impliciet staat hier dat er eisen worden gesteld en tegelijkertijd worden de bepalingsmethoden aangegeven om aan de gestelde eisen te voldoen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft met het oog op het nieuwe Bouwbesluit (2012) aangegeven dat deze combinatie niet meer past: eisen worden gesteld in het Bouwbesluit [2] en hoe aan deze eisen kan worden voldaan is voorbehouden aan de diverse marktpartijen.Direct rijst de vraag: hoe ga je dit dan aantonen? Op basis van het door marktpartijen gezamenlijk onder regie van NEN opgestelde normblad NEN 3215 kan worden aangetoond dat het ontwerp en de uitvoering van de riolering aan de gestelde eisen voldoet. Dit neemt niet weg dat marktpartijen ook afzonderlijk mogen aantonen dat zij een gelijkwaardige oplossing hebben. Natuurlijk kunnen deze partijen expertise inhuren via de bekende onderzoeksinstituten, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Ook de factor tijd speelt een belangrijke rol. Kortom, een onpraktische, tijdrovende en kostbare procedure.

Auteur(s): A.J.M. (Ton) van der Zwan, voorzitter Normsubcommissie 49 65 

Lees meer in de PDF