Terug naar de kennisbank

Regelgeving legionellapreventie en procedures zijn complex

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

ISSO-LOPL symposium

De implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving voor legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater is nog niet zo eenvoudig. Dat bleek zowel uit de presentaties als discussies tijdens het op 24 november 2011 in de Rotterdamse Doelen gehouden symposium over dit thema. Het symposium trok meer dan 250 belangstellenden. 

Mr. Wilfred Reinhold van het ministerie van Infrastructuur en Milieu sprak over de veranderingen in de wetgeving voor legionellapreventie. Zijn bijdrage ging zowel over de regels op grond van de Drinkwaterwet als van de Wet milieubeheer. Relevant voor legionellapreventie in drinkwater zijn de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit, de Drinkwaterregeling, en de Regeling legionellapreventie, die alle sinds 1 juli 2011 van kracht zijn. De wijzigingen ten opzichte van het Waterleidingbesluit hebben onder meer betrekking op de verplichte inschakeling van een BRL 6010 gecertificeerd adviesbedrijf voor drinkwaterinstallaties op prioritaire locaties. Dit is niet alleen het geval voor een risicoanalyse en beheersplan bij nieuwbouw maar ook bij bestaande installaties wanneer er sprake is van relevante wijzigingen of wanneer een risicoanalyse en/of beheersplan niet deugt of niet aanwezig is. Aan de lijst van prioritaire locaties zijn toegevoegd de bed & breakfasts met meer dan vijf slaapplaatsen en truckstops.

Auteur(s): W. (Will) Scheffer, lid TVVL

Lees meer in de PDF