Terug naar de kennisbank

Raamwerk voor semi dynamische exergieanalyse

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In de bouw wordt altijd over energie gesproken, en slechts zelden over exergie. Exergie is een maat voor de kwaliteit van energie en met een exergieanalyse kunnen kwaliteitsverliezen die bij processen plaatsvinden worden gedentificeerd en gekwantificeerd. Terwijl er zeer veel energiesimulatieprogrammas bestaan [1], is het aanbod van exergiesimulatieprogrammas uiterst beperkt. In dit artikel wordt een raamwerk voor de semi-dynamische analyse van exergieverliezen van energievoorzieningssystemen voor de gebouwde omgeving beschreven. Het raamwerk vormt de basis voor een exergieanalysemethode die verder zal bestaan uit de benodigde formules voor het berekenen van de exergie-inhoud van de diverse energiestromen.

Vanwege de relatieve onbekend heid in de bouw met het begrip exergie, wordt eerst een introductie gegeven op de achtergrond van het project, het begrip exergie, en de stand van zaken betreffende exergieanalyse in de gebouwde omgeving. Vervolgens wordt het raamwerk beschreven, afgesloten met een vereenvoudigd voorbeeld en de conclusie. ACHTERGROND Het beschreven raamwerk wordt ontwikkeld binnen het LowEx.NL-project. LowEx is een internationaal gebruikt begrip dat staat voor Low Exergy, wat neerkomt op het verminderen van de exergieverliezen en het zo veel mogelijk gebruik maken van laagwaardige energiebronnen. Het doel van het LowEx.NL-project is bij te dragen aan een aanzienlijke besparing van het gebruik van hoogwaardige energiebronnen, door het toepassen van exergieanalyse. Het project wordt uitgevoerd door de Technische Universiteit Delft (exergieanalyse), de Universiteit Twente (financile aspecten) en de Technische Universiteit Eindhoven (thermisch comfort), met steun van het SenterNovem EOS-LT-programma [2]. Energiegebruik is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. De energievoorziening voor gebouwen speelt een grote rol met een aandeel van circa 40 % van het landelijke energiegebruik in Nederland [3].

Auteur(s): mevr. ir. S.C. Jansen, mevr. dr.eng. E.C. BoelmanMBA en dr.ir. G. Korevaar

Lees meer in de PDF