Terug naar de kennisbank

PvE Gezonde Woningen - eerste stap naar gezond binnenmilieu in woningen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een gezond binnenklimaat is essentieel voor de vitaliteit en productiviteit van de mens. We zitten immers het grootste deel van de dag binnen. Tussen 60% en 95% van alle verontreinigende stoffen die we inademen komen uit binnenruimten. De negatieve impact op onze gezondheid blijft te vaak buiten beeld. Denk bijvoorbeeld aan (blijvende) luchtwegklachten, astma bij kinderen, productiviteitsverlies, slaapproblemen, hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte. 

Binnenklimaat Nederland is de branchevereniging van fabrikanten, leveranciers en dienstverlenende organisaties van ventilatie- en binnenklimaattechnologie. Die breedte is nodig om haar maatschappelijke doelstelling te verwezenlijken: het realiseren van een gezond binnenklimaat in alle gebouwen. Daar zoekt de branche de nodige samenwerkingen tussen private partijen, overheid(sinstellingen), kennisinstellingen en de wetenschap. De aanpak heeft geleid tot nuttige tools om de kwaliteit van het binnenklimaat en klimaatinstallaties te bevorderen. 
Denk aan de richtlijnen voor ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van binnenklimaatinstallaties. Of, het Programma van Eisen Gezonde Kantoren. Daarmee ligt er een belangrijke en nuttige toolkit voor de utiliteitsbouw. 

Maar, hoe zit het met de woningbouw? Er is een grote en terechte aandacht voor de energetische verduurzaming van bestaande en nieuwe woningen. Subsidie na vergoeding na regeling: we moeten woningen isoleren en duurzame technologieën toepassen. Een woning is een slaapplek, een studeerplek, een leefruimte en inmiddels ook een kantoor. Over binnenklimaat wordt niet of nauwelijks gesproken. Vooral bij isoleren is het zaak om ook aandacht te hebben voor een gezond binnenklimaat, woningen worden immers luchtdichter. Het is dus uitermate belangrijk dat wij ook gezonde woningen maken. 

 

Lees meer in de PDF