Terug naar de kennisbank

PvE Gezond Binnenklimaat Langdurige Zorg moet leefomgeving cliënten verbeteren

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een Programma van Eisen (PvE) Gezond Binnenklimaat was er al voor scholen, kantoren en woningen. Nu is er ook een voor de langdurige zorg. De cliënten in deze vorm van zorg zijn erg kwetsbaar, wat specifieke eisen aan de luchtkwaliteit en temperatuur nodig maakt. Die wijken op veel vlakken af van de eisen die aan ruimtes voor gezonde mensen worden gesteld.

Tot nu toe waren er geen specifieke richtlijnen voor het binnenklimaat in de langdurige zorg. Dat terwijl juist voor de cliënten in deze instellingen vanwege hun lichamelijke en geestelijke kwetsbaarheid een goed afgestemde temperatuur en luchtkwaliteit juist extra belangrijk is. Bovendien verblijven mensen door hun beperkingen vaak binnen; een reden te meer om ervoor te zorgen dat de binnenlucht goed op orde is. Dat waren de redenen voor Stichting Binnenklimaattechniek om samen met TVVL, Woonzorg Nederland en Expertise Centrum Verduurzaming Zorg, ook een PvE Gezond Binnenklimaat voor langdurige zorg op te stellen. Die is nu klaar voor gebruik, wat volgens de stichting een mijlpaal in de verbetering van de leefomgeving voor cliënten en medewerkers in de langdurige zorg is.

TVVL Magazine Nr. 3 2024