Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een kosten-batenanalyse

Het relatief grote dakoppervlak van veel industriële hallen biedt een kans om photovoltaische (pv) systemen te benutten. In verschillende landen wordt een zogenaamd ‘Feed-in Tariff’, FiT, beschikbaar gesteld om het hoge aankoopbedrag van pv-systemen te compenseren. Voor verschillende scenario’s is met behulp van simulaties een kosten-batenanalyse van pv-systemen uitgevoerd. Daarnaast is de invloed van verschillende economische parameters onderzocht.

In 2009 was de industriële sector verantwoordelijk voor een kwart van het totale energiegebruik in Europa [1]. Het vaak relatief grote dakoppervlak van industriële gebouwen maakt het aantrekkelijk om pv-systemen te implementeren. Hier staan tegenover de betrekkelijk hoge investeringskosten voor pv-systemen die terugverdiend moeten worden met de besparing op elektriciteitskosten. Om hierin tegemoet te komen wordt een terugleververgoeding (TLV) afgesproken. De energieleverancier neemt tegen een afgesproken tarief de opgewekte energie af. Er zijn verschillende mogelijkheden voor TLV-afspraken. Bij de netto TLV-regeling wordt een afgesproken tarief betaald voor de energie die aan het net geleverd wordt indien er meer energie opgewekt wordt dan er voor eigen gebruik nodig is. (Bij salderen is de TLV feitelijk gelijk is aan het leveringstarief.) De bruto TLV-regeling is gebaseerd op het afnemen van alle geproduceerde energie tegen een afgesproken tarief. In dit artikel wordt een kosten-batenanalyse van de implementatie van pv-sytemen besproken, gebaseerd op een computersimulatie van zowel de opwekking van energie door het pv-syteem als het energiegebruik van de industriële hal. Een belangrijk deel van dit energiegebruik , de koellast, is sterk afhankelijk van het weer en de zoninstraling op de betreffende locatie. Dit is problematisch voor hallen waar veel warmte gegenereerd wordt tijdens bijvoorbeeld productieprocessen, omdat veel conventionele koelmethoden sterk afhankelijk zijn van de directe omgeving. Een volledige kosten-batenanalyse is uitgevoerd, waarbij rekening gehouden wordt met besparingen op elektriciteitskosten, inkomsten via de TLV en jaarlijkse investeringskosten. Om hiervan een beeld te vormen, is er een case study uitgevoerd voor een typische industriële hal in Palermo, Italië; een droog subtropisch klimaat met een hoge zoninstraling gedurende het grootste deel van de dag.

Auteurs: B. (Bruno) Lee, dr.dipl.-ing. M. (Marija) Trcka en prof.dr.ir. J.L.M. ( Jan) Hensen

Lees meer in de PDF