Terug naar de kennisbank

Prototype voor participatieve monitoring van stedelijke plannen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De ‘Participatory Urban Plan Monitoring’ (PUPM) aanpak draagt bij aan het monitoren van ruimtelijke ontwikkelingen in context van de stedelijke plannen.
PUPM is gebaseerd op een open informatie infrastructuur voor delen van verschillende soorten land administratie gegevens: eigendomsregistratie, waardebepaling, ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling. Voor twee Indonesische steden, Jakarta en Bandung, is een PUPM prototype ontwikkeld en zijn er vervolgens bruikbaarheidstesten uitgevoerd. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van ‘Smart Cities/Digital Triplets’. De PUPM aanpak is generiek en kan ook elders in de wereld worden ingezet. En daarmee kan het ook voor Nederland een interessante optie zijn bij het inzetten van data voor het realiseren van ruimtelijke plannen.

De noodzaak om de uitvoering van ruimtelijke plannen te monitoren is nog nooit zo hoog geweest. Het allerbeste plan heeft geen enkele waarde wanneer het wordt genegeerd bij de feitelijke ontwikkelingen (plan-and-forget). Michael Batty [1] stelt voor om 3D-stadsmodellen met de fysieke objecten van een stad en een bijna realtime updatesysteem (d.w.z. sensoren) te gebruiken als Digital Twin (digitale tweeling) van een stad. De ‘Participatory Urban Plan Monitoring’ (PUPM) 3D web-applicatie voegt juridische ruimtes toe aan de Digital Twin en resulteert daarmee in een Digital Triplet; zie Figuur 1. Digital Triplets bieden een volledig beeld van de juridische situatie, bestaande uit informatie over rechten, beperkingen en verantwoordelijkheden (rights, restrictions, responibilities, ofwel RRR’s) van een object (perceel of onder/bovengrondse ruimte, mogelijk in gebouwen). Burgers kunnen optreden als ‘sensor’ voor de Digital Triplets. PUPM integreert de volgende twee land (ruimte) beheerfuncties [2]: 1. registratie rechten vastgoed en 2. ruimtelijke planning. 

Lees meer in de PDF

Auteurs: Agung Indrajita, Peter van Oosterom (b), Bastiaan van Loenen (c), M. Hasannudin Yusa (d), Deni Suwardhin (e)
a. Secretaris One Data Policy Indonesia
b. Hoogleraar GIS technologie, TU Delft
c. Universitair hoofddocent Open data, TU Delft
d. Senior ontwikkelaar Geospatial Information Agency, Indonesia
e. Lecturer Geomatics, Bandung Institute of Technology