Terug naar de kennisbank

Procedures en richtlijnen voor beheer en onderhoud

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Complete serie ISSO-publicaties in voorbereiding

Veel gebruikers en bewoners in gebouwen zijn ontevreden met het  binnenklimaat. Nader onderzoek leert dat de installaties meestal  goed zijn ontworpen. Ook de aanlegfase verloopt veelal zonder  fouten. Maar door onvoldoende beheer en onderhoud aan de  installaties ontstaan na verloop van tijd vaak toch klachten. ISSO  werkt, samen met vele marktpartijen, aan een kennisproject om  de installatiesector en de facilitaire wereld op dit onderdeel op het  juiste pad te zetten. Dit project staat volledig in het teken van  duurzaam beheer en onderhoud van klimaatinstallaties.

GEBASEERD OP NORMEN  ISSO is het project duurzaam beheer en onderhoud gestart vanwege een  combinatie van factoren, zoals de groeiende aandacht voor een gezond  binnenklimaat, de noodzaak om installaties zo energie-efficint mogelijk te  laten draaien, en het feit dat steeds meer opdrachtgevers bepaalde garanties voor de prestatie aan installaties wensen of eisen. Dit moet resulteren  in een procedure voor het opleveren van installaties, gebaseerd op NENEN125991. De opleveringsdocumenten kan men in een later stadium als  nulmeting gebruiken. Daarnaast komen er meerdere technische richtlijnen voor beheer en onderhoud die hun basis in NEN-EN-normen en  ISSO-publicaties zullen vinden.

Auteur(s): ISSO

Lees meer in de PDF