Terug naar de kennisbank

Problemen in circulerende warmtapwatersystemen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Veel voorkomende oorzaken

Veel circulerende warmtapwatersystemen behalen niet de vereiste watertemperaturen. Het vergroten van de circulatiepomp en het plaatsen van thermostatische inregelventielen in deelringen blijkt in de praktijk veelal niet tot de gewenste verbetering te leiden. In dit artikel wordt, op basis van praktijkervaringen, ingegaan op enkele veel voorkomende oorzaken.

Goed ontworpen circulerende warmtapwaternetten zijn bacterieel veilig, gebruiken niet meer energie dan strikt noodzakelijk is en vragen beperkt onderhoud en beheer. De praktijk is dikwijls anders. De systemen kennen in de praktijk problemen met te lage temperaturen en een hoog energiegebruik. Het oplossen van die problemen moet het niveau van trial en error ontstijgen. Dit artikel wil hieraan een bijdrage leveren. De vereiste warmtapwatertemperaturen volgens NEN 1006 en de Waterwerkbladen staan in tabel 1. Voor circulerende systemen moet het warmwatertoestel een watertemperatuur van 65C tot 70C leveren. Een hogere temperatuur is onwenselijk omdat de kalkafzetting dan sterk toeneemt. Waterwerkblad 4.4 A adviseert dan ook een maximale temperatuur van 70C. Indien er risico op verbranden is moet voor een lagere temperatuur op het tappunt worden gekozen Een veel gebruikt ontwerpuitgangspunt is een warmtapwateraanvoertemperatuur van 65C en een retourtemperatuur van minimaal 60C.

Auteur(s): J (Johan) van den Brink, Econosto

Lees meer in de PDF