Terug naar de kennisbank

Prestatieverlies in open kantoorruimten door lawaai

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Steeds meer mensen werken in de dienstensector. Het grootste deel van de tijd is men daar werkzaam in een gebouw. Een zo gezond en aangenaam mogelijke werkomgeving is daarom niet onbelangrijk, willen mensen ongehinderd en optimaal kunnen functioneren binnen een organisatie. 

introductie van de open kantoorwerkplek en het toch zo transparant en open mogelijk uitvoeren van gesloten bedoelde kantoorwerkplekken. Het probleem groeit door de vergroting van de bezettingsgraad en de toename van gesprekken via bijvoorbeeld de computer en de speaker op de telefoon. Het doel van dit artikel is om aan de hand van een tweetal wetenschappelijke modellen voornoemd probleem inzichtelijk te maken en aan te tonen in welke mate lawaai – in dit geval gesprekken rondom de open werkplek – van invloed is op de prestatie van mensen werkzaam in een open kantooromgeving. DE OPEN KANTOORRUIMTE Kantoorruimten kunnen grofweg in twee categorien worden ingedeeld. Open kantoorruimten met een grote Lawaai is een van de aspecten in de gebouwde omgeving die het welbevinden evenals het concentratievermogen en daarmee de prestatie binnen het werk van mensen aantast. Dat prestatieverlies gepaard gaat met veel geld mag duidelijk zijn, als men zich realiseert dat de personele kosten in een organisatie een orde van grootte hoger zijn dan de huisvestingskosten. Lawaai wordt vaak gedenieerd als ongewenst geluid. Elk geluid dat ons hindert is in principe lawaai. Dit betekent dat niet het geluid zelf of het geluidsniveau maar de perceptie van de toehoorder bepaalt of een geluid als lawaai wordt ervaren. Dit is mede afhankelijk van de werksituatie op dat moment. Alledaags lawaai of een lawaaierige omgeving is dus geluid dat ons stoort en hindert in het uitvoeren van onze werkzaamheden. Door lawaai gaat men slechter presteren, vooral als het gaat om denkwerk (in het bijzonder het korte termijngeheugen) en werk waarbij creativiteit is vereist. Lawaai heeft een negatieve en soms naijlende invloed op prestatie en geheugen.

Auteur(s): ir. C.P.G. Roelofsen, CFM

Lees meer in de PDF