Terug naar de kennisbank

Prestatiesimulatie van een bestaand Geotabs-gebouw

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het accuraat inschatten van het energiegebruik van een gebouwontwerp wordt steeds belangrijker. Traditioneel wordt dit berekend door de netto energiebehoefte te delen door respectievelijk het productierendement, opslagrendement, verdeelrendement en afgifterendement van de installatie. Deze deelrendementen kunnen op verschillende manieren worden berekend. Maar dit gebeurt in de huidige praktijk allemaal op componentniveau, waarmee de complexe interactie tussen gebouw, gebouwgebruikers en installatie wordt verwaarloosd. Ook metingen bieden geen soelaas, omdat het schier onmogelijk is alle invloedsfactoren te registreren en de netto energiebehoefte geen meetbare grootheid is. Gentegreerde dynamische simulatie biedt uitkomst. Hierin worden zowel gebouw als installatie in detail gemodelleerd. Deze aanpak wordt toegepast op een Geotabs-gebouw.

Voor deze analyse is een bestaand gebouw geselecteerd. Het Hollandsch Huys is een kantoorgebouw, gelegen te Hasselt (Belgi), dat werd opgeleverd in 2007. Het gebouw heeft vijf verdiepingen: een ondergrondse parking, drie verdiepingen kantoorruimte Figuur 1 Het Hollandsch Huysen een dakappartement (figuur 1). De totale vloeroppervlakte die voor kantoren beschikbaar is, bedraagt ongeveer 4.300 m2.De gevel is opgebouwd uit houtskeletmodules, waarvan het opake deel een Uwaarde van 0,21 W/(m2.K) heeft. De vloer tussen het gelijkvloers en de parkeergarage heeft een Uwaarde van 0,35 W/(m2.K), terwijl dit voor het dak 0,22 W/( m2.K) is. De ramen zijn alle uitgerust met drievoudige beglazing met een Uwaarde van 0,65 W/( m2.K) en een gwaarde van 0,5.

Auteur(s): Ir. W. (Wout) Parys, doctoraal onderzoeker afdeling Bouwfysica, KU Leuven; ing. J. (Jan) Hoogmartens, wetenschappelijk medewerker afdeling Toegepaste Mechanica en Energieconversie, KU Leuven; prof.dr.ir. L.M.L. (Lieve) Helsen, hoogleraar afdeling Toegepaste Mechanica en Energieconversie, KU Leuven; em.prof.dr.ir.-arch. H. (Hugo) Hens, emeritus afdeling Bouwfysica, KU Leuven; prof.dr.ir.-arch. D. (Dirk) Saelens, hoofddocent afdeling Bouwfysica, KU Leuven

Lees meer in de PDF