Terug naar de kennisbank

Praktijkevaluatie thermisch comfort betonkernactivering

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Dit artikel geeft unieke praktijkdata van de comfortprestaties van twee gebouwen met betonkernactivering. Over een brede range van buitentemperaturen worden de comfortprestaties van meerdere vertrekken en meerdere zones geëvalueerd conform de ATG-methodiek. Het blijkt in de praktijk mogelijk een comfortklasse B voor het binnenklimaat te realiseren. De instellingen van stook- en koellijnen zijn hiervoor van eminent belang. Bij grotere glaspercentages in de gevel wordt de speelruimte voor de instellingen van stook- en koellijnen kleiner.

Er is in Nederland al veel informatie beschikbaar over het ontwerp van gebouwen met betonkernactivering (BKA) [1,2]. Het is natuurlijk minstens even interessant om te zien hoe ontwerpbeslissingen in de praktijk uitpakken. Uit het Geotabs-project is gebleken dat gebouwen met betonkernactivering op thermisch comfort beter worden gewaardeerd dan gebouwen zonder betonkernactivering [3]. Dat is goed nieuws natuurlijk, maar een ontwerper is geïnteresseerd in nog veel meer praktijkgegevens. Eén van de kritische ontwerpvraagstukken betreft het indelen van het gebouw in zones, in relatie tot de regeling en het gerealiseerde comfort. Welke comfortklasse is er haalbaar met betonkernactivering? Een ander belangrijk vraagstuk is het temperatuurverschil tussen de aanvoer en retour, niet alleen bij vollast, maar ook bij deellast. DWA heeft hiervoor een onderzoekstraject opgestart. Twee gebouwen zijn onder de loep genomen. Het resultaat: – praktijkgegevens van het gerealiseerde comfort in relatie tot comfortklassen; – praktijkgegevens temperatuurverschillen aanvoer- en retour betonkernactivering; – praktijkgegevens van het schakelgedrag van zones van warmte- naar koudevraag en vice versa; – praktijkgegevens over de noodzaak van het aanbieden van zowel warmte als koude aan de verschillende zones (tweepijps- of vierpijpssysteem). De resultaten worden gepresenteerd in twee delen, waarvan dit artikel het eerste deel betreft. De resultaten zijn voor een deel eerder gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Energy and Buildings [4]. Centrale vragen in dit eerste deel van de Nederlandstalige publicatie zijn de volgende. – kan een systeem met betonkernactivering voldoen aan de comforteisen die worden gesteld in de gangbare comfortnormen?; – welke comfortklassen zijn in de praktijk bereikbaar?;

Auteur: Dr.ir. C.J. (Kees) Wisse

Lees meer in de PDF