Terug naar de kennisbank

Praktijkervaring met thermisch actieve bouwdelen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Wat gaat goed en wat gaat fout?

De Rijksgebouwendienst heeft een bijzondere positie in bouwend Nederland. Dit komt doordat de dienst zowel eigenaar is, als beheerder en ontwerper van gebouwen. Hierdoor is het goed mogelijk ervaringen uit de beheerpraktijk terug te koppelen naar het ontwerpproces. In dit kader zijn afgelopen twee jaar een aantal gebouwen met betonkernactivering uitgebreid gevalueerd. In dit artikel wordt hiervan verslag gedaan. In het eerste deel wordt nader ingegaan op trends in bouwend Nederland in relatie tot de energetische eigenschappen van thermisch actieve bouwdelen. In het tweede deel van dit artikel worden resultaten gepresenteerd van onderzochte gebouwen. Het onderliggende onderzoek is uitgevoerd door Mobius Consult te Driebergen. Dit artikel wordt afgesloten met conclusies op basis van het Mobius onderzoek.

De Rijksgebouwendienst heeft 6,7 miljoen bvo in beheer, waarvan ongeveer de helft in kantoren zit. Om dat te realiseren en in stand te houden heeft de dienst een leenfaciliteit van ongeveer  5 miljard bij het Ministerie van Financin. De waarde van het bezit is iets lager dan die  5 miljard, maar houdt daarmee ongeveer gelijke tred.

Auteur(s): ir. H.H.E.W. Eijdems

Lees meer in de PDF