Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht

Het meest voor de hand liggende probleem met elektriciteit is een onderbreking in de levering van elektriciteit, waarover elders in dit nummer een artikel staat. Naast onderbrekingen zijn er ook problemen met de kwaliteit van elektrische energie, in het Engels power quality genoemd. Door het toenemende gebruik van gevoelige apparatuur krijgt dit steeds meer aandacht. De afwijkingen van de gewenste power quality in het elektriciteitsnet zorgen voor problemen met apparaten die rechtstreeks zijn aangesloten op dit net, van crashende computers met verlies aan data of kapot gaande harde schijven, niet werkende elektrische deursloten tot uitgeschakelde vriezers. Dit artikel geeft enig inzicht in power quality, de oorzaken, de status-quo, de toekomst en onderzoek dat zal wor den gedaan.

Power quality is een verzamel naam voor een aantal problemen met elektriciteit. Zoals vermogen kan worden beschreven met stroom en spanning, zo kan power quality worden beschreven door stroom- en spanningskwaliteit. Daarnaast wordt er ook nog onderscheid gemaakt tussen kwaliteit van levering en kwaliteit van consumptie [1 en 7]. Bij kwaliteit van levering gaat het om spanningskwaliteit samen met de kwaliteit van de dienstverlening van de leverancier en bij kwaliteit van consumptie gaat het om stroomkwaliteit samen met de niet technische aspecten van de interactie van de klant met het netwerk [1; 2 en 7]. Deze twee aspecten van power quality blijven hier verder buiten beschouwing. Idealiter worden stroom en spanning beiden beschreven met een perfecte sinus, die daarnaast ook in fase zijn met elkaar. Spanningskwaliteit gaat over de afwijking van deze perfecte spanningssinus en stroomkwaliteit gaat over de afwijking van de perfecte stroomsinus en het faseverschil tussen de spannings- en stroomsinus. De af wijkingen kunnen voorkomen zowel in vorm als in frequentie [7].  Power quality problemen kunnen worden onderverdeeld in gebeurtenissen en variaties. Variaties zijn kleine afwijkingen in de spannings- of de stroomkarakteristiek van de ideale of nominale waarden. Gebeurtenissen zijn grotere afwijkingen die slechts soms worden voorkomen en gekenmerkt door de grootte en tijdsduur [10]. Bij variaties gaat het om variaties in de grootte en frequentie van de spanning en om harmonische verstoringen [1]. Spanningsvariaties kunnen tot icker leiden dat tot uiting komt in herhaaldelijke varia tie in de luminantie van een lichtbron en kan, afhankelijk van de mate van icker, weinig tot zeer irritant zijn [6].

Auteur(s): mw. W. Pouwels en G. van Dijk

Lees verder in PDF.