Terug naar de kennisbank

Power quality, kwaliteit van spanning en stroom

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een kortere levensduur van lampen, slecht werkende besturingen, verbrande kabels, oververhitte motoren, hinderlijk flikkerende verlichting, uitval van processen of een slechte benutting van de installatie. Dit zijn enkele van de veel voorkomende problemen die te wijten zijn aan de onvoldoende kwaliteit van spanning en stroom. Dit artikel belicht de belangrijkste Power Quality-onderwerpen, zoals spanningsdip, harmonischen, flikker, aarding en transinten.

Een onvoldoende kwaliteit van spanning en stroom veroorzaakt jaarlijks tientallen miljoenen euro aan kosten en waarschijnlijk zijn hiermee lang niet alle kosten boven water. Vaak zijn er nog veel verborgen kosten, zoals een kortere levensduur van motoren, transformatoren, condensatoren, lampen en andere toestellen die gevoelig zijn voor vervormingen in stroom en spanning. Figuur 1 geeft een overzicht van de verdeling van de kosten naar de diverse optredende fenomenen [1]. Hieruit blijkt dat flikker geen grote bijdrage levert aan de kosten, terwijl hierover het meest wordt geklaagd.

Auteur(s): Dr.ir. J.F.G. (Sjef) Cobben, CO-ED, Consultancy and Education

Lees meer in de PDF