Terug naar de kennisbank

Position paper Binnenklimaat Nederland 'Meten is weten'

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In de Tweede Kamer vond op 16 mei een rondetafelgesprek “Langere termijn coronabeleid” plaats waar wetenschappelijke experts waren uitgenodigd om Tweede Kamerleden te informeren. Ventilatie was een van de zeven onderwerpen die aan bod kwam. Voor dit gesprek en het commissiedebat later in juni, heeft Stichting Binnenklimaat Nederland een position paper opgesteld. Daarin bepleit Binnenklimaat Nederland onder meer om het overheidsbeleid dat België hanteert – een meer
centrale aanpak van het binnenklimaat in alle publieke gebouwen – naar Nederlandse maatstaven te brengen.

“Het coronavirus blijft onder ons. Het uitgangspunt van de langetermijnstrategie van de overheid is echter een open samenleving. Om dat te bereiken moeten we de samenleving weerbaar maken tegen oplevingen van het coronavirus of andere virussen. Onderdeel daarvan is een veilige werk-, leer- en woonomgeving waar virussen minder kans krijgen. De belangrijke preventiemaatregel om het risico op overdracht van virussen te verkleinen is een gezond binnenklimaat. De verspreiding van het coronavirus vindt immers grotendeels plaats via druppels in de lucht.

Lees meer in de PDF