Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Mensen zijn meer dan 90% van de tijd binnen. Echter, in tegenstelling tot buitenlucht, bestaan er geen wettelijke richtlijnen voor fijn stof voor de binnenlucht. Bovendien, zijn er momenteel geen eenvoudige meetprotocollen en richtlijnen beschikbaar waarnaar kan worden gerefereerd. Dit artikel beschrijft de achtergrond voor een nieuw meetprotocol voor PM2,5 op basis van optische deeltjes-tellers en geeft referentiewaarden voor drie kwaliteitsklassen. Vervolgens worden drie casestudies beschreven waarin het meetprotocol is toegepast. De casestudies geven aan dat bij toepassing van kwalitatief goede luchtfilters de luchtdichtheid de beperkende factor wordt.

Blootstelling aan fijn stof zorgt voor een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, luchtweg gerelateerde klachten en sterfte [1]. In deze epidemiologische studies worden buitenluchtconcentraties gerelateerd aan gezondheidseffecten. Omdat mensen in ontwikkelde samenlevingen voor meer dan 90% binnen zijn (woning, kantoor of vervoersmiddel), is de binnenconcentratie relevanter voor de blootstelling dan de buitenconcentratie. Dit geldt met name voor kantoorgebouwen die een lagere binnen-buitenconcentratieverhouding hebben dan andere gebouwen door filters in het luchtbehandelingssysteem en een luchtdichte constructie die infiltratie van onbehandelde buitenlucht vermindert. Voor bepaling van massa concentratie fijn stof in de buitenlucht bestaan gedetailleerde meetprotocollen en de meetwaarden kunnen worden getoetst aan wettelijke waarden voor een jaarlijks en een 24 uur gemiddelde. Voor metingen in het binnenmilieu bestonden tot voor kort geen protocollen. Toepassing van het referentie buitenlucht protocol is in de meeste binnenmilieus niet mogelijk vanwege het geluid wat de meetapparatuur produceert. Ook de afmetingen van deze meetapparatuur verhindert een eenvoudige plaatsing in het binnenmilieu. Optische deeltjestellers zijn door het kleine formaat en door de geringe geluidproductie wel geschikt voor fijnstofmeting in de binnenlucht.

Auteur: Ir. P. (Piet) Jacobs, onderzoeker Energie, Comfort en Binnenmilieu, TNO

Lees meer in de PDF