Terug naar de kennisbank

Piekvermogens voor verwarming met betonkernactivering

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Betonkernactivering kan leiden tot een lager opgesteld vermogen voor verwarming dan volgt uit de gangbare ontwerpmethodieken. Dit artikel geeft een eerste vergelijking uit onderzoek van DWA tussen de standaard warmteverliesberekening volgens ISSO 53 en dynamische Trnsys-simulaties voor betonkernactivering. Verder worden praktijkmetingen gepresenteerd. Ten opzichte van de standaardwarmteverliesberekening kan 29% minder verwarmingsvermogen worden opgesteld voor het gedefinieerde referentiekantoor. Een specifieke en meer generieke uitwerking van de standaard warmteverliesberekening voor betonkernactivering is aan te bevelen.

  OVERDIMENSIONERING Betonkernactivering (BKA) speelt een belangrijke rol in de huidige generatie van gebouwen. Diverse 9simulatie0studies besteden aandacht aan de regelstrategie n, de beschikbare afgiftevermogens, het thermisch comfort en het energiegebruik. vanuit het oogpunt van het installatieontwerp is het op te stellen vermogen op gebouwniveau minstens net zo interessant. enerzijds bepaalt dit de investeringskosten. anderzijds is het deellastbedrijf van een installatie sterk bepalend voor het functioneren. In geval van overdimensionering zal veel vaker ongewenst deellastbedrijf optreden. Een voorbeeld hiervan is het veelvuldig aan/uitschakelen van componenten. Voor koeling is aangetoond dat reducties tot 50% kunnen optreden wanneer gebruik wordt gemaakt van de thermische massa (s nachts koelen van betonkernactivering) [1]. Voor verwarmingsvermogens zijn tot nu toe geen data beschikbaar van de Nederlandse situatie. Dit artikel geeft de eerste resultaten voor. kantoorgebouwen op basis van metingen en simulaties.

Auteur(s): Dr.ir. C.J. (Kees) Wisse, ir. D.O. (Rick) Rijksen, drs. H. (Henk) Stijnen, dr.ir. T. (Teunis) van Woudenbergh en ing. P. (Peter) Pieper, DWA installatie- en energieadvies

Lees meer in de PDF