Terug naar de kennisbank

Performance gap, energie-prestatie en gebouwsimulatie

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Momenteel is er veel aandacht voor de zogenaamde performance gap: het verschil tussen ontworpen energiegebruik en gerealiseerd energiegebruik. Dit verschil tussen voorspeld en gemeten energiegebruik kan aan meerdere oorzaken worden toegeschreven. Verschillende aannames voor gebruik, modeltekortkomingen, onvoldoende inregelen, fouten in de bouw en onjuist gebruik kunnen dit verschil verklaren.

Wanneer er over de performance gap gesproken wordt gaat het vaak over een vergelijking van het voorspelde energiegebruik op basis van een Energie Prestatie Cofficint of een Energielabelberekening en een gemeten energiegebruik. De index en labelmethoden zijn bedoeld om gebouwen (en niet de gebouwgebruikers) onderling met elkaar te kunnen vergelijken. Het echte energiegebruik is voor een onderling vergelijking minder van belang omdat je tijdens de ontwerpfase verschillende energieconcepten met elkaar wilt vergelijken. Om gebouwen met elkaar te kunnen vergelijken, is bij de EI/labelberekeningen het gebruikersgedrag (apparatuur, bezetting, setpoints etc.) voorgeschreven of wordt het gebruikersgedrag zelfs voor een deel buiten beschouwing gelaten. Ook bij het toepassen van meer gedetailleerde modellen, zoals dynamische gebouwsimulatie, moeten voor het gebruik aannames worden gedaan. Voor het maken van een temperatuuroverschrijdingsberekening zijn er richtlijnen voor het gebouwgebruik beschikbaar. De richtlijnen voor een temperatuuroverschrijdingsberekening gaan uit van een hoge bezetting om het binnenklimaat in de zomer onder alle omstandigheden te kunnen garanderen. Deze richtlijnen zijn niet geschikt voor het doen van voorspelling van het energiegebruik. Wanneer het gebouw er eenmaal staat zal het werkelijke gebouwgebruik en de bezetting altijd anders blijken te zijn. Indien je deze gedetailleerde simulatiemodellen voedt met het daadwerkelijke gebouwgebruik (interne warmtelast) en de actuele klimaatgegevens dan zijn afwijking tussen voorspeld en actueel energiegebruik van minder dan 5% haalbaar. Dit artikel laat voor een specifieke case de verschillen tussen een EPG en gebouwsimulatieberekening zien. Hierbij wordt ingezoomd op het gebruikersgedrag, voorwaardelijke nachtventilatie en de invloed van inblaastemperaturen.

Auteur(s): P. (Paul) Beindorff, W. (Wim) Plokker; Vabi Software

Lees meer in de PDF