Terug naar de kennisbank

Oververhitting van woningen: oorzaken – gevolgen – oplossingen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Oververhitting van woningen is een groeiend probleem. Er zijn meerdere oorzaken, maar gelukkig ook meerdere mogelijke oplossingen. Ook hierbij geldt dat een holistische aanpak het beste, maar tegelijkertijd ook het moeilijkste is om te realiseren. In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste problemen, oorzaken en mogelijke oplossingen. We beperken ons hierbij tot passieve koeling opties; actieve koeling blijft hier buiten beschouwing.

De laatste twee decennia is de gemiddelde luchttemperatuur in de Nederland gestegen(figuur 1) en de EEA (European Environment Agency) verwacht verdere stijging [1]. Ook de frequentie en duur van hittegolven neemt toe (tabel 1). De opwarming van de aarde is een onderdeel van klimaatverandering en wordt veroorzaakt door verhoogde concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer, voornamelijk als gevolg van menselijke activiteiten zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing en landbouw. De oplossingen liggen voor de hand en wij (met zijn allen) werken er al jaren aan om de CO2 uitstoot te verminderen, maar helaas gaat het voorlopig te langzaam om verdere opwarming te voorkomen.

 

Lees meer in de PDF

Auteurs: Dr.ing. L. (Lada) Hensen Centnerová [1], Dr.ir. S.C. (Lenneke) Kuijer [2] 1. Faculteit Built Environment, TU/e
2. Faculteit Industrial Design, TU/e