Terug naar de kennisbank

Overbelasting rioolsysteem door bestraten voortuinen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Als onderdeel van het TVVL ST-beleidsplan wordt door de Expertgroep Sanitaire Technieken deelgenomen aan het jaarlijkse CIB-W062 symposium. CIB staat voor International Council for Research and Innovation in Building and Construction. Het congres dient om wereldwijd kennis uit te wisselen op het gebied van sanitaire installaties. In september 2014 organiseerde de universiteit van Sao Paulo in Brazilië het symposium. Deelnemers uit verschillende landen presenteerden de resultaten van hun onderzoek. Dr. D.A. Kelly van de Heriot-Watt universiteit in Edinburgh h hield een lezing over het effect van het bestraten van voortuinen op de infiltratie van regenwater [1].

Wateroverlast van bewoonde gebieden komt wereldwijd steeds vaker voor met ernstige gevolgen voor woningen en verstoring van de infrastructuur. De verwachting is dat door de klimaatverandering de frequentie van extreme regens met grotere neerslaghoeveelheden toeneemt. Het gevolg daarvan is een zwaardere belasting van de openbare riolering, en zelfs een overbelasting [3]. In het Verenigd Koninkrijk (VK) is sprake van een toenemende trend om beplanting in voortuinen te vervangen door bestrating, wat bijdraagt aan dit effect. Hoewel de oppervlakte van een voortuin ogenschijnlijk weinig bijdraagt aan de infiltratie van regenwater in de bodem, is het totaal oppervlak van vele tuinen in een stad wel degelijk van invloed op de totale wateraccumulatie. Kelly heeft met het oog op infiltratie van regenwater de invloed van de private voortuinen gekwantificeerd met als doel beleidsmakers en bewoners te helpen wateroverlast ten gevolge van extreme regens te beperken of te voorkomen.

Auteurs: Dr. D.A. (David) Kelly, School of the built environment, Heriot-Watt University, Edinburgh , Schotland Vertaling en bewerking W.G. (Walter) van der Schee, Wolter & Dros, Amersfoort en TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken; W.J.H. (Will) Scheffer, Rehva Fellow en TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken

Lees meer in de PDF