Terug naar de kennisbank

Opwarming drink- water in vloeren van woningen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een lastig probleem 

De aanleg van waterleidingen in de constructievloer van woningen lijkt niet langer meer een optie. De regels voor de aanleg worden dusdanig verscherpt dat de huidige installatiepraktijk moet worden aangepast. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden van de nieuwe regels en de gevolgen voor het ontwerp.

Sinds begin jaren 90 worden in woningen de cv-leidingen en de warme en koude waterleidingen in de vloer gestort. Na enige tijd werd duidelijk dat hierdoor in vele gevallen ongewenste opwarming van drinkwater optreedt. En na de Legionella-uitbraak in Bovenkarspel groeide het besef dat hierdoor Legionella-risicos kunnen ontstaan. Als reactie hierop zijn in de LegionellaCode voor woninginstallaties (ISSOrichtlijn 30.5) en ISSO-publicatie 55.1 voor Legionellapreventie in leidingwater richtlijnen voor de ligging van drinkwaterleidingen in vloeren en wanden ten opzichte van verwarmingsleidingen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de studie Hotspots in tapwaterleidingen van TNO Apeldoorn van 2001. En van de uitgangspunten van die studie was dat de temperatuur van het drinkwater ten hoogste 25 C mag zijn. In de studie was voornamelijk aan begane grond vloeren met onderliggende isolatie gerekend met een ruimtetemperatuur van 20 C.  Over de richtlijnen in de ISSO-documenten zijn in de afgelopen jaren veel vragen gerezen. Voor UNETO-VNI was dat de aanleiding om aan ISSO te verzoeken, TNO nieuwe berekeningen te laten uitvoeren. In de nieuwe studie zijn uitsluitend conguraties van drinkwaterleidingen en warme leidingen in vloeren onderzocht.  De belangrijkste verschillen met de eerdere studie zijn: – de berekeningen zijn uitgevoerd voor tussenvloeren, waarbij zowel de onder als bovenzijde van de vloer grenzen aan een verwarmde ruimte; – de berekeningen zijn uitgevoerd voor warme leidingen (cv of circulerend warmtapwater), uitgevoerd met een mantelbuis of isolatie rondom;  – bij de berekeningen is uitgegaan van uiteenlopende ruimtetemperaturen van 20  25 C.

Auteur(s): r. H.J. van Wolferen en W. Scheffer

Lees meer in de PDF