Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het effect van niet-uniformiteit

Een belangrijke voorwaarde voor het succesvol toepassen van alternatieve, energiezuinige gebouw- en klimaatconcepten is het thermisch comfort van de gebruiker. Echter, eerder onderzoek heeft aangetoond dat door toepassing van energiezuinige installatieconcepten het thermisch comfort van de gebruiker kan verslechteren. Hierdoor kunnen niet-uniforme, zowel in tijd als ruimtelijk, thermische omgevingscondities ontstaan. Promotieonderzoek naar het thermisch comfort onder niet-uniforme condities (zie kader 1) laat zien dat met de huidige normen en richtlijnen het thermisch comfort onder deze condities niet adequaat voorspeld kan worden. Een ander belangrijk aandachtspunt zijn de verschillen in thermische perceptie tussen verschillende subpopulaties (zoals mannen versus vrouwen).
 

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor een derde van het totale primaire energiegebruik in Westerse landen. Deze energie wordt voornamelijk gebruikt voor het verwarmen, koelen, ventileren en verlichten van onze gebouwen. Voor een duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving zal niet alleen het energiegebruik verminderd moeten worden maar ook de inzet van hoogwaardige fossiele energiebronnen. Dit laatste kan door de toepassing van laagexergetische (LowEx) systemen. Een kenmerk van die systemen is dat het verschil tussen de temperatuur waarmee verwarmd of gekoeld wordt en de gewenste ruimtetemperatuur veel kleiner is dan tot nu toe gebruikelijk.

Auteur(s): Dr.ir. L. (Lisje) Schellen, dr.ir. M.G.L.C. (Marcel) Loomans, prof.dr.ir. M.H. (Martin) de Wit4, dr. W.D. (Wouter) van Marken

Lees meer in de PDF