Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht

Oplevering op wettelijke basis?

Het is cruciaal dat installateurs bij de oplevering van installaties in nieuwe woningen altijd beproevingen uitvoeren. Het belang van de opleveringskeuringen neemt toe nu de eisen voor de energieprestatie op een steeds hoger niveau komen. Deugdelijke en goed afgestelde installaties voor de verwarming het ventilatiesysteem spelen hierbij een grote rol. Tevens komt er een grotere druk te liggen op de prestaties van. Het ontwikkelen van een standaard opleverprocedure is daarom zinvol. Een wettelijke basis lijkt echter nodig om het ook altijd te laten plaatsvinden. 

Dat bleek uit een onderzoek van het Onderzoeksinstituut OTB, in opdracht van UnetoVni (Kroese e.a. 2009). Deugdelijk aangebrachte en goed functionerende woninginstallaties zijn van groot belang voor de veiligheid en gezondheid van bewoners. Tevens dragen ze bij aan het wooncomfort. De steeds scherper geformuleerde energiebesparingambities voor woningen zullen in de komende jaren de druk op goed genstalleerde en ingeregelde installaties aanmerkelijk verhogen. Er is een breed gedragen gevoel bij actoren in de bouwpraktijk dat de kwaliteit van nieuwe installaties en aansluitingen niet voldoende is. De afgelopen jaren lijken de problemen toe te nemen. Eerder uitgevoerd onderzoek naar de veiligheid, gezondheid en risicos van installaties in de bestaande voorraad woningen biedt over het algemeen weinig inzicht in de kwaliteit van de installaties van recentelijk gebouwde woningen. Recente onderzoeken op kleine schaal en veel signalen uit de praktijk duiden er echter op dat de problemen toenemen. De kwestie met de balansventilatiesystemen in de Amersfoortse wijk Vathorst is hiervan een illustratie.

Auteur(s): Prof.dr.ir. H.J. (Henk) Visscher, ir. R. (Robert) Kroese, dr. F.M. (Frits) Meijer, dr. ir. A. (Ad) Straub, Onderzoeksinstituut OTB, TUDelft

Lees hier het hele artikel