Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Waar staat de markt op het gebied van energie-innovaties in de gebouwde omgeving? Gaan we de ambitie energieneutrale nieuwbouw in 2020 en energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 waarmaken? Voor het behalen van de overheidsdoelen op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving is het belangrijk een beeld te hebben van de stand van zaken rond (energie-) innovaties in de Nederlandse gebouwde omgeving. Het gaat dan niet alleen over energiegebruik en daarbij behorende technieken, maar ook om de houding en innovaties rond processen en financiering. Via een bronnenonderzoek is een eerste verkenning gedaan naar kwantitatieve informatie over de stand van zaken. Dit bronnenonderzoek is in opdracht van Agentschap NL uitgevoerd door DHV [1].

Hoe toon je aan waar Nederland zich bevindt op de weg naar energieneutraliteit? Uitgangspunt is dat innovatie nodig is om een energieneutrale gebouwde omgeving te kunnen realiseren. Voor het onderzoek zijn indicatoren benoemd die aantonen hoe de markt zich innovatief heeft ontwikkeld en wat er is bereikt (figuur 1). Deze geven aan hoe het staat met voorwaarden die nodig zijn voor innovatie (inputfactoren), wat het fysieke resultaat is van energiebesparing (outputfactoren) en geven inzicht in (neven)effecten die de motivatie voor innovatie versterken (outcomefactoren). Samen tonen ze in hoeverre Nederland invulling geeft aan de ambitie energieneutrale gebouwde omgeving in 2050.

Auteur: Ir. R. (Ragna) Clocquet

Lees meer in de PDF