Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Uit de recent bekend geworden plannen van onze regering blijkt een visie op een duurzame toekomst te ontbreken zoals dat overigens ook al veel langer het geval is. In discussies hierover met studenten, promovendi en anderen wordt vaak gezegd dat het dan ook uitermate moeilijk is om een enigszins geloofwaardig beeld van die duurzame toekomst te maken vanwege de complexiteit van het probleem en onder andere dat regeringen een beperkte zittingsduur hebben en moeten inspelen op de wensen van de kiezers. Dit laatste is eigenlijk heel erg vreemd wanneer we bedenken dat het toch niet onmogelijk moet zijn om goede plannen te maken en die gefundeerd toe te lichten naar de kiezers toe, zodat er een breed draagvlak kan ontstaan. Het is waar dat een duurzame toekomst zeer complex is, maar dat hoeft ons er niet van te weerhouden om binnen onze eigen context daarover na te denken en voor ons, die aan een universiteit verbonden zijn, is dat zelfs een noodzaak. Wij willen onze studenten immers voorbereiden op de toekomst en hoe zouden wij dat goed kunnen doen als we daar zelf nauwelijks een beeld van hebben? Het voordeel van een Technische Universiteit in dit opzicht is de sterke gerichtheid op de exacte wetenschappen en toepassing in de praktijk.

Door mijn werk als thermody namicus en het toepassen van het begrip exergie voor de verbetering van processen en producten is het duidelijk geworden dat exergie en daarmee samenhangende noties een belangrijke rol kunnen spelen in het denken over de technologische component van het begrip duurzaamheid. Doordat we een keuzecollege: Energie, materie en leven voor eerstejaars studenten van de Faculteit TNW hebben mogen verzorgen waarin de procesindustrie vergeleken werd met cellulaire processen, was het mogelijk om te laten zien dat er veel uitdagingen voor de procesindustrie zijn en dat we veel van levensprocessen kunnen leren.

Auteur(s): dr.ir. H.J. van der Kooi

Lees meer in de PDF