Terug naar de kennisbank

“Onze warmtecentrale kan dagenlang warmte halen uit de buffer”

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Warmtebuffers kunnen helpen om het elektriciteitsnet te ontlasten en maken energiesystemen duurzamer en flexibeler. In Veenendaal-Oost bouwt Linthorst Techniek momenteel een energiecentrale die een grote warmtebuffer gebruikt. De all-electric centrale gaat 930 woningen van warmte, koude en warm tapwater voorzien, zonder daarbij het elektriciteitsnet extreem te belasten.

TVVL Magazine Nr. 2 2024