Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De vraag naar koude beleeft zowel in Nederland als in de rest van Europa een enorme groei. Het energiegebruik dreigt hierdoor nog verder te worden opgevoerd. Nuon Warmte heeft vorig jaar een koudenet in gebruik genomen waarmee de uitstoot van kooldioxide daalt met zestig procent. Meer koudenetten staan op stapel.

Het enige grootschalige koudesysteem in Nederland is dat van Nuon Warmte, een werkmaatschappij van het gelijknamige energiebedrijf. De installatie die centraal koude distribueert in gebouwen is gevestigd aan de Zuidas van Amsterdam, een toplokatie waar diverse grote banken en bedrijven zijn gevestigd. De installatie is voltooid in de zomer van 2006. Tal van kantoren in de omgeving zijn er inmiddels op aangesloten. Zo wordt de dataroom van ABN.AMRO gekoeld via dit systeem. Een tweede net ligt inmiddels op de tekentafel en wordt eveneens gebouwd in Amsterdam, ook in een kantooromgeving. Het gaat om een systeem dat naar gebouwen koude distribueert via een speciaal daartoe aangelegd net. Vergelijkbaar met de distributie van stadsverwarming. Het kenmerk van dit systeem voor warmte- en koudedistributie is dat het in de zomer voorziet in koeling van gebouwen. Hiermee kan een aanzienlijke reductie van energie in de vorm van fossiele brandstoffen worden bereikt, en daarmee ook van CO2-emissie die zestig procent bedraagt ten opzichte van het energiegebruik bij klassieke koeling.

Auteur: H. Vlaming, Freelance journalist.
Lees meer in de PDF