Terug naar de kennisbank

Ontwerpen en analyseren van hydronische installaties

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Simulatie als ondersteuning

Dit artikel presenteert een simulatietool die ingenieurs ondersteunt bij het ontwerpen en analyseren van hydronische verwarmingsinstallaties. Het hydraulische en thermische installatiegedrag wordt in detail onderzocht bij zowel vollast als deellastwerking. Hierdoor kunnen in de ontwerpfase optimalisaties worden doorgevoerd. Een grafische user interface (GUI) maakt de achterliggende simulatiemodellen snel en gebruiksvriendelijk toegankelijk. Enkele analysevoorbeelden worden toegelicht.

Hydronische verwarmingsinstallaties worden typisch ontworpen voor vollastcondities, waarbij men uitgaat van de meest extreme weersomstandigheden. De berekeningen die daarmee gepaard gaan, zijn statisch en hoofdzakelijk gebaseerd op vuistregels. Bij deellastwerking wijzigen de systeemdebieten en temperaturen echter drastisch, wat vaak leidt tot een lagere energieefficintie dan beoogd. Dit ongekende deellastgedrag maakt het voor ontwerpers zeer moeilijk om de prestaties van de installatie in de ontwerpfase te evalueren en om de gepaste systeemcomponenten te selecteren. Als resultaat hiervan beperken vele ontwerpers zich vaak tot het recycleren van de vertrouwde concepten, zonder daarbij nieuwe technologien en efficintere alternatieven in overweging te nemen.

Auteur(s): R. (Roel) Vandenbulcke en L. (Luc) Mertens; Karel de Grote-Hogeschool, Departement Industrile Wetenschappen en Technologie

Lees meer in de PDF