Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Ventilatie blijkt in de praktijk vaak niet te voldoen aan eisen van het Bouwbesluit. Ook gebruiken de bewoners de ventilatievoorzieningen onvoldoende, met als gevolg energieverlies of een slechte luchtkwaliteit en soms een combinatie van die effecten. Praktijkonderzoek levert een nieuw programma van eisen voor ventilatievoorzieningen die passen in gezonde en energiezuinige woningen en waarmee bewoners goed overweg kunnen. Hybride ventilatie kan aan eisen voor de verschillende behoeften van overdag en ‘s nachts, in de zomer en in de winter tegemoet komen. De eisen worden in ontwerpregels voor woningen vertaald.

Als gebruikers een ideale situatie zouden kunnen kiezen, dan zou de binnenluchtkwaliteit vanzelf goed zijn, zonder te hoeven ingrijpen. In gesloten ruimten met tal van bronnen van verontreiniging gaat dat helaas niet op: er moet bewust worden geventileerd om vochtige en vervuilde lucht af te voeren en verse buitenlucht toe te voeren. Ventilatie is zelfs de hoeksteen van binnenluchtkwaliteit, om zowel het gebouw, de inrichting als de gebruikers voor bederf te behoeden. Ventileren is intrinsiek problematisch: het gaat gepaard met luchtstroming en soms tocht, eventueel met geluidhinder, de verversing werkt fysisch niet optimaal en ten slotte zijn er energiekosten. De talrijke oplossingen voor toevoer, circulatie en afvoer hebben ieder weer andere voordelen en nadelen. De probleemstelling is: ventileren is een noodzakelijke functie vol tegenstrijdigheden, dat om compromissen en optimalisatie vraagt. Het doel is het ontwikkelen van ontwerpeisen die ondersteunen bij het kiezen tussen tegenstrijdige wensen en verschillende gebruiksbehoeften erkennen.
De vraagstellingen zijn:
1.Wat is te leren van ervaringen met verschillende ventilatiesystemen in de praktijk?
2.Tot welk programma van eisen voor woningventilatie leiden die ervaringen?
3.Welke bestaande of nieuwe ventilatieconcepten lijken optimaal aan eisen te voldoen?

Auteur: dr.ir. E. Hasselaar, Onderzoeksinstituut OTB van TU Delft, Onderzoeker gezond en duurzaam renoveren
Lees meer in de PDF