Terug naar de kennisbank

Ontwerpdiagrammen voor energie uit oppervlaktewater

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Hoe kan oppervlaktewater benut worden voor verwarming en koeling van een gebouw? Daarover gaat het onderzoeksrapport Energie uit oppervlaktewater [1] dat afgelopen zomer is uitgebracht door de NVOE met financile ondersteuning van TVVL. In dit artikel wordt toegelicht hoe dit onderzoeksrapport moet worden gebruikt om het energiepotentieel van een vijver of sloot te bepalen.

Gebruik van energie uit oppervlaktewater is een hot item voor projecten waarbij duurzame energie belangrijk is. Door gebruik van warmte of koude uit het water kan onbalans bij warmte/koudeopslag worden vermeden en/of zeer duurzame verwarming en koeling worden geleverd. Naast het energetische aspect is oppervlaktewater ook om andere redenen aantrekkelijk als duurzaamheidsfactor in de gebouwde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan extra ruimte voor waterberging, een mooi uitzicht en het dempen van stedelijke opwarming.Er is momenteel nog betrekkelijk weinig ervaring met het gebruik van watersystemen in gebouwinstallaties. De NVOE heeft daarom opdracht gegeven om een onderzoeksrapport op te stellen. In opdracht van de NVOE en TVVL heeft DWA vereenvoudigde ontwerpdiagrammen opgesteld om oppervlaktewater te gebruiken voor het regenereren van ondergrondse energieopslagsystemen. Het betreft diagrammen om in het eerste stadium van het ontwerpproces een richtlijn voor het benodigde wateroppervlak te verkrijgen. Daarnaast heeft Van Harlingen Grondwater Management onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en beperkingen die de wet en regelgeving oplegt voor het lozen en/of onttrekken van energie aan oppervlaktewater. AMIC Installation consultancy heeft aangegeven welke technieken en materialen beschikbaar zijn om oppervlaktewater te kunnen gebruiken voor energiewinning. Deze laatste twee onderdelen worden in dit artikel niet nader behandeld.

Auteur(s): Ir. A.K. (Kundert) de Wit, adviesmedewerker DWA; dr. ir. C.J. (Kees) Wisse, adviseur DWA

Lees meer in de PDF