Terug naar de kennisbank

Ontwerp Drinkwaterbesluit: Waterleidingdruk te laag?

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De publicatie van het ontwerp-Drinkwaterbesluit in de Staatscourant van 8 januari 2010 heeft binnen de drinkwatersector tot veel discussie geleid. Dit is vooral gericht op de omschrijving van de minimale druk en hoeveelheid water dat het waterbedrijf moet leveren. Dit is te weinig voor een normaal gebruik van de tappunten in een woning. De installatiesector heeft bij de wetgever aangedrongen op aanpassing van de tekst.

In het ontwerp Drinkwaterbesluit is in artikel 45 (zie kader) een eis opgenomen waarin is vastgelegd dat waterbedrijven altijd een minimale hoeveelheid water onder een minimale druk bij enkelvoudige installaties moet leveren. Op elk willekeurig moment van de dag moet een bewoner in één uur tijd 1.000 liter water op het leveringspunt van de enkelvoudige huishoudelijke installatie kunnen krijgen. De druk van het water ter hoogte van het maaiveld bij het leveringspunt moet dan ten minste 150 kPa zijn. Nederland is hiermee het eerste land in de wereld die een dergelijke wettelijke verplichting voor waterbedrijven vastlegt. De eis van een minimale hoeveelheid te leveren drinkwater onder een dynamische druk betekent voor een waterbedrijf dat de zuiveringscapaciteit en hele infrastructuur zodanig moet worden ingericht dat aan deze -Figuur 1- Uneto-Vni waarschuwt voor te lage waterdruk. TVVL Magazine | 09 | 2010 SANITAIRTECHNIEK eis wordt voldaan. De eis gericht op rijtjeswoningen heeft ook gevolgen voor appartementencomplexen en utiliteitsbouw omdat deze op dezelfde leiding in de straat worden aangesloten.

Auteur: E. (Eric) van der Blom

Lees meer in de PDF