Terug naar de kennisbank

Onduidelijkheid over rekenregels gasexplosie

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het gebeurt niet vaak, maar ls het gebeurt, is de impact groot: de ontploffing van een cv-installatie in een woning. Constructeurs krijgen regelmatig de vraag of de constructie in zon geval wel overeind blijft. De constructieve voorschriften alln geven onvoldoende houvast voor een snel, eenduidig antwoord. 

Constructeurs krijgen de vraag vrijwel altijd voorgelegd van de installatieadviseur of installateur: Kun je laten zien dat de draagconstructie van een woning overeind blijft als de verwarmingsketel van de cvinstallatie ontploft? Die vraag is simpel, maar het antwoord is dat helaas niet.

Auteur(s): Ing. Paul Noomen RC, projectleider, IMd raadgevende ingenieurs; ing. A. de Jong, senior adviseur, Nieman Raadgevende Ingenieurs

Lees meer in de PDF