Terug naar de kennisbank

Onderzoeken naar ventilatie in het kader van infectiepreventie

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In Nederland is corona inmiddels iets van het verleden. Alle richtlijnen en beperkingen om besmettingen te voorkomen zijn ( nagenoeg) opgeheven [ 1 J. Dat betekent niet dat het virus niet meer onder ons is. Maar we hebben blijkbaar geaccepteerd dat mensen er ziek van worden. Het wordt min of meer als een griep beschouwd. Dit ondanks het feit dat sommige mensen er nog erg ziek van kunnen worden en dat men er ook langdurige klachten aan kan overhouden (long-COVID ).

Het feit dat corona niet meer op de agenda staat betekent niet dat er geen aandacht voor is. Wat we hebben geleerd van die periode is dat we eigenlijk nog niet zoveel weten van hoe we met zo een pathogeen om moeten gaan in onze (huidige) gebouwde omgeving. De aandacht voor ventilatie is enorm toegenomen, en dat is een positieve uitkomst. Maar hoe en in welke mate ventilatie bijdraagt, en hoe we dit verder kunnen optimaliseren zijn vraagstukken die nog niet zijn beantwoord.

Om daaraan tegemoet te komen zijn inmiddels verschillende grotere onderzoekstrajecten en programma’s gestart in Nederland. Het doel van deze onderzoeken is om kennis op te doen zodat we tijdens een mogelijke nieuwe pandemie beter en meer onderbouwd kunnen handelen. Daarnaast zal het in zijn algemeenheid hopelijk ook bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in gebouwen, waarbij we dan ook energetisch beter kunnen optimaliseren.