Terug naar de kennisbank

Onderzoek naar elektrische vloer- en plafondverwarmings- systemen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Vloerverwarmingssystemen worden steeds populairder door het feit dat ze in een comfortabeler binnenklimaat kunnen voorzien dan convectieve verwarmingssystemen. Ze worden vaak gebruikt in nieuw gebouwde kantoorgebouwen, ziekenhuizen, wachtkamers, woongebouwen en in andere gebouwen, omdat ze goed kunnen worden gecombineerd met de constructies van deze gebouwen. Voor enkele hoge en oude gebouwen en voor werkplaatsen zijn plafondverwarmingssystemen echter beter. Ze voorkomen dat alle installaties in werkplaatsen moeten worden verplaatst en ze voorkomen vernietiging van de vloerplaten. Daar komt bij dat  wanneer de warmtebehoefte van een gebouw erg groot is, de oppervlaktetemperaturen van de stralingspanelen vaak de richtlijnen van ASHRAE overschrijden om in de warmtevraag te kunnen voorzien. Dit resulteert in een hogere temperatuur van de voeten en in een reductie van het thermische comfort van de  verwarmde ruimte. In deze situatie worden plafondverwarmingssystemen beschouwd als goede verwarmingssystemen [1; 2; 3]. 

en Shuixiang Zhang* Als gevolg van de verschillende posities van het stralingspaneel is er tussen de twee systemen onder dezelfde condities veel verschil in de verdeling van de binnentemperaturen en in het thermische comfort. Tot op heden hebben de onderzoekers zich voornamelijk gericht op vloerver warming [4; 5], slechts een aantal onderzoekers besteedde aandacht aan plafondverwarming [6]. In dit artikel wordt het resultaat beschreven van het onderzoek naar het energiegebruik en het thermische comfort van vloerverwarming en plafondverwarming. De richtlijnen uit het ontwerphandboek van ASHRAE zijn gebruikt om het thermische comfort van de verwarmde ruimte te beoordelen.  De aanbevolen temperaturen zijn  als volgt: – binnenluchttemperatuur:  18 C – 22 C; – oppervlaktetemperatuur van het  stralingspaneel: 24 C – 30 C. EXPERIMENTEEL Figuur 1(a) geeft een testruimte weer met een glazen raam in de rechter wand van 280 mm breed en 240 mm hoog. Het is een model van een cleanroom van de School of Energy and Power Engineering op de Jiaotong universiteit in Xian (China), verkleind tot een schaal 5:1. De ruimte is 800 mm breed, 600 mm diep en 500 mm hoog. De Z-cordinaat is gebruikt om de hoogterichting van de ruimte aan te geven, X verwijst naar de breedte van de ruimte en Y geeft de diepte van de ruimte aan. Alle wanden, behalve de rechter wand met de daglichtopening, zijn goed gesoleerd.  Negen thermokoppels zijn gelijkmatig over de oppervlakken van iedere wand aangebracht. Zevenentwintig thermokoppels zijn op gelijke afstand van elkaar over de binnenruimte verdeeld. Deze verdeling is weergegeven in guur 1(b). Alle kabels van de thermokoppels zijn verbonden aan een data acquisitiesysteem, die iedere Vertaling van Investigation on electric oor and ceiling heating systems, door P.

Auteur(s): Yanhua Liu, Tingxian Li, Shuping Dong

Lees meer in de PDF