Terug naar de kennisbank

Onderwijsvormen en bedrijfsleven slaan handen ineen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Bij Zadkine Techniek is een dagopleiding Installatietechniek van start onder de naam vmbo/hbo-route. De middenkaderopleiding op mbo-niveau met voorbereiding op het hbo is ontwikkeld in samenwerking met HR&O Installatietechniek in Rotterdam, Hogeschool Utrecht en de TU in Eindhoven en wordt gekenmerkt door een unieke formule: de leerling krijgt de kosten voor de studie inclusief het boekengeld tijdens en na aoop van de studie in stappen volledig vergoed. De vmbo/mbo-route en de vmbo/tu-route zijn samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven, rocs die de opleiding Installatietechniek bieden, de Hogeschool Utrecht en de TU Eindhoven. Dankzij deze samenwerking is het principe van gratis studeren mogelijk gemaakt. 

Bovendien biedt de studie een voordeel voor degenen die doorstromen naar het hbo: zij kunnen deze tot maximaal anderhalf jaar eerder afronden dan studenten die de reguliere weg naar het hbo volgen. Brancheorganisaties, bedrijven, leerlingen, het vmbo en het hbo zijn enthousiast over deze vernieuwende constructie, die bovendien veel praktijkervaring biedt en de leerlingen vroeg in de studie in contact brengt met de nieuwste ontwikkelingen op technisch gebied. De opleiding vormt een antwoord op het structurele tekort aan leidinggevenden in de installatietechniek. Ook andere disciplines, waaronder de richting Werktuigbouwkunde, hebben belangstelling getoond voor deze inventieve opleidingsvorm.  BEKOSTIGING Het leren in de vmbo/hbo-route wordt gecombineerd met het leren werken, het praktijkcomponent. Door dit gedeelte uit te breiden ten opzichte van een reguliere mbo-opleiding doet de leerling veel praktijkervaring op, waardoor het een interessante en veelzijdige studie wordt. In het volledige eerste leerjaar beslaat de stage al 50 dagen en in het tweede 90 dagen. Gedurende deze stageperioden betalen de stageverlenende bedrijven een vergoeding aan de deelnemer gelijk aan het wettelijk miniumloon. In het derde en vierde leerjaar loopt het praktijkdeel op tot drie dagen per week ( vergoeding 130 % WML). De praktijkverlenende bedrijven krijgen in deze constructie de beschikking over stagiair(e)s die het vak al snel onder de knie hebben.  Een leerling die aan het derde leerjaar mbo mag beginnen, heeft dan al ongeveer 3.500 euro aan prestatievergoedingen ontvangen, een bedrag dat overeenkomt met de totale kosten van de studie.

Auteur(s): K. Cortvriendt

Lees meer in de PDF