Terug naar de kennisbank

Onderwijsmodules voor Nearly Zero Energy Buildings

Tegen 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Europa nagenoeg energieneutraal zijn, Nearly Zero Energy Building (NZEB). Om dit doel te bereiken is er een integraal multidisciplinair ontwerpproces nodig. In de huidige bouwpraktijk gebeurt dit helaas nog maar sporadisch. Dit leidt tot inefficinte oplossingen, gefragmenteerde kennis en hogere bouwkosten. Daarnaast is er een gebrek aan specialisten of het gebied van energieneutraal ontwerpen en bouwen. Het Europese project IEE IDES-EDU heeft als doel om specialisten op te leiden voor de bouwsector en zo het ontwerpproces te faciliteren voor gezonde en comfortabele NZEBs.

Om dit doel te bereiken zijn er binnen het project theoretische onderwijsmodules ontwikkeld en praktische trainingen in integraal ontwerpen. Het opleidingsprogramma is gericht op zowel hbo en universitaire studenten als op professionals en specialisten in de gebouwde omgeving. Het IDESEDUprogramma biedt een op Europees niveau afgestemd lesprogramma, waaraan bijgedragen is door topspecialisten en hoogleraren vanuit de diverse disciplines en laatste inzichten en stand van de techniek. In IDESEDU zijn 13 Educational Packages ontwikkeld met in totaal zon honderd lesmodules en 20 seminars en workshops, zowel geschikt voor master opleidingen als voor training en scholing van professionals.Ook heeft er uitwisseling plaatsgevonden tussen studenten en professionals van de 15 deelnemende universiteiten in Europa. Verder is er een multimedia eportal ontwikkeld om de onderwijsmodules beschikbaar te maken voor studenten en professionals. In juli 2013 is het project afgerond, na drie jaar samenwerking. technische en bouwkundige problemen op te lossen in de exploitatiefase.

Auteur(s): P. (Peter) Op t Veld, cordinator IDES-EDU, Huygen Ingenieurs en Adviseurs; J. (Joyce) Bongers, Center of Expertise Neber; W. (Wendy) Broers, Zuyd Hogeschool faculteit Bta Sciences and Technology

Lees verder in PDF.