Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Moeder natuur genereert ieder jaar voldoende duurzame energie. Maar een groot probleem is dat aanbod en vraag van deze duurzame energie vaak niet met elkaar overeenkomen. Bovendien zijn ze beperkt voorspelbaar. Daardoor is het niet mogelijk om 100% van de zon- en windenergie te gebruiken, er back-up-faciliteiten nodig zijn voor de leveringszekerheid van elektrische energie en er een groeiende onbalans is op het elektriciteitsnetwerk. Opslag is de missende link, is een veel voorkomende kreet. Een thermisch opslagsysteem biedt hiervoor een oplossing.

Ecovat is een grootschalig ondergronds vat voor opslag van thermische energie. Het is in staat om hoge temperatuurwarmte (tot 90 C) op te slaan over een langere periode (meer dan 6 maanden) met een warmteverlies over deze periode van minder dan 10%. De omvang van het vat kan variren van een model S van 1.500 m3 tot een model XLL van 60.000 m3 met een opslagcapaciteit van 400.000 m3 aardgasequivalent. In dat geval wordt ervan uitgegaan dat het vat n keer per jaar wordt geladen en n keer wordt ontladen. Maar in de meeste toepassingen kunnen meerdere laadcycli per jaar worden gecreerd, waardoor de opslagcapaciteit van het vat vermenigvuldigd kan worden met het aantal laadcycli. Dit opslagsysteem kan worden geproduceerd in diverse groottes. Hoe groter het systeem, hoe gunstiger de economische resultaten, vanwege de lagere kostprijs per m3 opslagcapaciteit. Een groot systeem heeft een omvang dat geschikt is om een woonwijk van ongeveer 200 tot 400 woningen een geheel jaar te voorzien van de benodigde thermische energie (verwarming en koeling). Dezelfde maat kan ook gebruikt worden voor verwarming en koeling van een tuinbouwkas met een oppervlakte van 6 tot 7 ha.

Auteur(s): A. (Aris) de Groot, eigenaar van Ecovat

Lees meer in de PDF