Terug naar de kennisbank

Ondergronds als alternatief voor bovengronds bouwen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Potentie energiebesparing gebouwen

Ondergrondse gebouwen worden gezien als alternatief voor bovengrondse gebouwen, omdat het totale energiegebruik ervan lager ligt. Verschillende aspecten bepalen het energiegebruik door warmte- en koudevraag van deze gebouwen, zoals de gebouwfunctie, gebouwmaterialen, gebouwgrootte en -vorm en het klimaat. Slechts enkele onderzoeken naar warmteoverdracht in ondergrondse gebouwen richten zich op het energiegebruik ten opzichte van bovengrondse gebouwen. Onderzoek naar de relatie tussen het energiegebruik en de verschillende ontwerpaspecten in verschillende klimaten bestaat er niet. Het in dit artikel beschreven onderzoek [1] bevat een vergelijkende analyse van het berekende jaarlijkse energiegebruik van bovengrondse en ondergrondse gebouwen, gericht op de evaluatie van de potentie in energiebesparing door het gebruik van ondergrondse gebouwen.

De inspiratie voor dit onderzoek is een conceptueel gebouw dat geplaatst zou moeten worden in MexicoStad (figuur 1). Het onderzoek dat is uitgevoerd betreft de energiebesparende aspecten van ondergrondse gebouwen. Hieraan voorafgaand is literatuuronderzoek verricht naar de voor en nadelen van ondergrondse gebouwen in vergelijking met bovengrondse gebouwen in algemene zin [1]. De procedure voor dit onderzoek is schematisch weergegeven in figuur 2, en bevat drie stappen: voorbewerking, berekening en. nabewerking. De invoerparameters worden gedefinieerd in de eerste stap en gesampled met behulp van Latin hypercube sampling. Dit resulteert in 200 verschillende configuraties van invoerparameters en representeert de onzekerheid in het ontwerp.

Auteur(s): C. (Chris) van Dronkelaar MSc BBE, dr.ir. D. (Danil) Cstola, R. (Rizki) Mangkuto MSc, prof.dr.ir. J.L.M. Hensen; Technische Universiteit Eindhoven

Lees meer in de PDF