Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Van standleiding naar liggende afvoerleiding

Expertgroep Sanitaire Technieken neemt als onderdeel van het TVVL ST-beleidsplan deel aan het jaarlijkse CIB-W062 symposium. CIB staat voor International Council for Research and Innovation in Building and Construction. Het congres dient om wereldwijd kennis uit te wisselen op het gebied van sanitaire installaties. In september 2014 organiseerde de universiteit van Sao Paulo in Brazili het symposium. Deelnemers uit verschillende landen presenteerden de resultaten van hun onderzoek. De heer L.Y. Cheng van de Technische Universiteit in So Paulo hield een lezing over de ontwikkeling van een numeriek stromingsmodel [1].

Het belangrijkste doel van een gebouwriolering is het op de juiste en hyginische wijze afvoeren van afvalwater, ter bescherming van de volksgezondheid. In verband met duurzaamheid is er een trend om drinkwater te besparen en wordt wereldwijd onderzoek verricht naar de mogelijkheden om met minder drinkwater het closet toch hyginisch betrouwbaar te spoelen en de fecalin in de afvoerleidingen toch over een voldoende afstand te kunnen transporteren. De laatste jaren zijn door meerdere organisaties studies verricht naar het effect van de reductie van het spoelvolume. Die studies richtten zich op de parameters die invloed hebben op de transportafstand, zoals de eigenschappen van de fecale stoffen, de vorm van het closet, het karakter van de spoeling, de middellijn van de afvoerleiding, het leidingbeloop en het afschot. De afvoerstroom is echter complex en bestaat uit een combinatie van vloeistof, vaste delen en lucht. Om de transportafstand in een rioleringssysteem te bepalen worden testen gedaan met proefopstellingen zoals beschreven in [2] en [3]. Dankzij de mogelijkheden van de computer is er de laatste jaren ook een ontwikkeling om de transportafstand te bepalen met numerieke modellen [4], [5]. Tijdens het CIB W062 symposium in 2012 presenteerde prof. L.Y. Cheng de resultaten van een onderzoek [6] waarbij de numerieke methode Moving Particle Semiimplicity (MPS) is toegepast om de stroming in een liggende afvoerleiding met afschot te simuleren. Vervolgens heeft men een complexere configuratie gemodelleerd [7], voor een badkamer met closetpot, douche en wastafel op de tweede verdieping van een woning met een normale gebruikspatroon, waardoor een met de werkelijkheid vergelijkbare stroming in de afvoerleidingen ontstaat.

Auteur(s): Prof. L.Y. ChengVertaling en bewerking W.G. (Walter) van der Schee en W.J.H. (Will) Scheffer. Department of Construction Engineering, Technische Universiteit, So Paulo, Brazili. Wolter & Dros, TVVL Expertgroep ST. Rehva Fellow, TVVL Expertgroep ST

Lees meer in de PDF