Terug naar de kennisbank

Nulla tenaci invia est via (Voor de volhouder is geen weg onbegaanbaar)

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Universitaire opleiding Installatietechnologie

Installatietechniek is van oorsprong ambachtelijk en werd gekenmerkt door een lage graad van organisatie. De installatietechnische branche heeft zich in de vorige eeuw indrukwekkend georganiseerd. Welbekend zijn de UNETO-VNI en de ONRI. Ook heeft de branche zijn tijdschriften op elk niveau en in vele talen. Het vakgebied heeft zijn opleidingen op vmbo, mbo, hbo en post-hbo-niveau. Er zijn ontelbare bedrijfscursussen alle gericht op een installatietechnische specialisatie. Geconcludeerd mag worden dat de installatietechniek een volwassen vakgebied is dat een wo-opleiding waardig is. In de laatste tien jaar is er stevig gewerkt vanuit het vakgebied met onder meer de WOI, aan een autonome opleiding Installatietechniek op universitair niveau aan de TU Eindhoven (TU/e). Het is een moderne opleiding geworden die past binnen de internationale universitaire structuren en gericht is op de uitdagingen van de 21e eeuw. In dit artikel worden de achtergronden van de ontwikkeling van de opleiding Installatietechnologie aan de TU/e beschreven.

De complexiteit van het vakgebied in combinatie met stormachtige veranderingen door de klimaatverandering in klimatologische zin, sociologisch (verouderende bevolking) gebied en technisch (ICT), vragen om een installatietechnoloog op academisch, dus universitair niveau. De op te leiden installatietechnoloog draagt bij aan een gezonder en comfortabeler milieu in en rond de gebouwde omgeving. In die zin vormt de installatietechnoloog een onmisbare schakel in het huidige streven naar een duurzame samenleving. De opleiding Installatietechnologie heeft een compleet universitair programma en wordt aangeboden door de faculteit Bouwkunde. De structuur van de opleiding is samengesteld volgens de beroemde Bologna-verklaring. De opleiding kent daarmee een driejarige BSc-opleiding, een tweejarige MSc-opleiding en een Phd-opleiding.

Auteur: dr. ir. M.A. van Houten

Lees meer in de PDF