Terug naar de kennisbank

Nuance nodig bij mening over gezond binnenklimaat Susan Roaf

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Reactie van Dr. ir. Marcel Loomans en Prof.dr.ir. Atze Boerstra op interview Susan Raaf "Nieuw tijdperk van comfort is aangebroken" (TVVL Magazine nr. 3, 2022):

Emeritus professor Susan Roaf is een bekende naam in de wereld van duurzaam bouwen en comfort. In het interview dat zij in editie 3 (2022 pp.8-11) van TVVL Magazine heeft gegeven komt dat duidelijk naar voren. De insteek van het interview heeft meer iets van een terugblik, maar van daaruit worden richtingen voor de toekomst gegeven. Leren van het verleden om in de toekomst de goede dingen te doen is altijd belangrijk. We moeten immers niet dezelfde fouten maken. Echter, in het interview worden op verschillende punten opmerkingen gemaakt die wat ons betreft wat kort door de bocht zijn. 

Dat begint bij de uitgelichte quote: "De grens van 800 ppm CO2 is echt nergens voor nodig." Hoewel je kunt discussiëren over de exacte hoogte van de genoemde grenswaarde, beschikken we al jaren over meer dan voldoende bewijs dat het langdurig blootstellen van personen aan binnenlucht met hogere concentraties bioeffluenten, andere chemische stoffen, micro-organismen, fijnstof, etc. een negatief effect heeft. In de wetenschappelijke literatuur zijn voldoende ver­banden gevonden die aangeven dat meer ventilatie, en daaraan gelinkt het 'laag houden van de CO2 concentratie', positief bijdraagt aan o.a. de gezondheid, het (olfactorisch) comfort en de taak prestaties, zie bijv. [1-4]. 

 

Lees meer in de PDF