Terug naar de kennisbank

Normering van arbeid in de installatiebranche

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

 

Al een groot aantal jaren wordt in de installatiebranche voor het begroten van klimaat- en sanitaire installaties gebruik gemaakt van calculatietijdnormen van Gustav Ende. Deze zijn sinds 2003 niet meer onderhouden en gebaseerd op in Duitsland verzamelde ervaringscijfers. In september 2007 verscheen de eerste uitgave van het handboek ‘Calculatie voor klimaat en sanitair’ van Uneto-VNI. Het handboek moet ‘de standaard’ worden voor de klimaat- en sanitaire branche en Gustav Ende volledig doen vergeten. Dit artikel gaat in op de grondslagen van normering van arbeid in de installatiebranche, de filosofie achter het handboek van Uneto-VNI en de verschillen met Gustav Ende.
 

Normeren van arbeid betekent niet alleen dat de normtijd per eenheid op een arbeidskundige wijze is onderbouwd of tot stand is gekomen. Ook de omstandigheden waaronder de werkzaamheden moeten worden verricht zijn nader gedefinieerd. Het woordenboek definieert ‘normtijd’ als: ‘De genormeerde tijdsduur van een voorgeschreven handeling of bewerking aan een product. Normtijden worden gebruikt bij de kostprijsberekening, capaciteitsplanning en berekening van doorloop en levertijden’.Een normtijd dient gebaseerd te zijn op een werkmethode en gebruik van middelen die integraal de beste resultaten oplevert, zowel kwalitatief als kostentechnisch. Een normtijd moet immers taakstellend zijn en niet alleen toepasbaar zijn in de voorcalculatie maar ook in de uitvoering van planning en productiebewaking. Voor de beeldvorming zijn in tabel 1 de elementen weergegeven die bepalend zijn voor de normering van montagewerkzaamheden in bouwprojecten.De optelling van de elementen A+B+C+D is de bruto tijd die bepalend is voor de montage loonkostencomponent in de kostprijs. Dit is de totaal benodigde tijd die tevens van belang is voor de uitvoering bij het plannen van de werkzaamheden en de inzet van montagepersoneel. Bruto betekent dat inbegrepen is: de tijdsbesteding van al het direct en indirect bij de montage betrokken personeel op de bouwplaats (hulpmonteurs, monteurs en leidinggevend monteurs).
 

Auteur(s): Ing. H.T.G. (Henk) Feldmann, voorzitter van de Begeleidings Commissie Calculatie (BCC) van Uneto-VNI
 

Lees meer in de PDF